BAO BÌ, Cuộn PE TRẮNG (20cm-1m6)

VẬT TƯ KHAI THÁC CAO SU

thông tin liên hệ
Ông Bùi Đăng Khoa
Giám Đốc - 0909 145 009

BAO BÌ, CUỘN PE TRẮNG (20CM-1M6)

Túi Nilon PE
Túi Nilon PE
Túi Nilon PE
Túi Nilon PE
Túi Nilon PE
Túi Nilon PE
Túi Nilon PE
Túi Nilon PE
Túi Nilon PE
Túi Nilon PE
Túi Nilon PE
Túi Nilon PE
Cuộn nilon Pe
Cuộn nilon Pe
Cuộn nilon Pe
Cuộn nilon Pe
Cuộn nilon Pe
Cuộn nilon Pe
In túi nilon PE
In túi nilon PE
In túi nilon PE
In túi nilon PE
In túi nilon PE
In túi nilon PE

VẬT TƯ KHAI THÁC CAO SU

Chén đựng mủ
Chén đựng mủ
Kiềng tai đỡ chén
Kiềng tai đỡ chén
Kiềng tai đỡ chén
Kiềng tai đỡ chén
Kiềng tai đỡ chén
Kiềng tai đỡ chén
Chén đựng mủ
Chén đựng mủ
Chén đựng mủ
Chén đựng mủ
Chén đựng mủ
Chén đựng mủ
Máng hứng mủ
Máng hứng mủ
Máng hứng mủ
Máng hứng mủ
Máng hứng mủ
Máng hứng mủ
Thùng đựng mủ
Thùng đựng mủ
Thùng đựng mủ
Thùng đựng mủ

Hóa chất ngành cao su

Hóa chất ngành cao su
Hóa chất ngành cao su
Cuộn nilon Pe
Cuộn nilon Pe
Cuộn nilon Pe
Cuộn nilon Pe
Cuộn nilon Pe
Cuộn nilon Pe
Hóa chất ngành cao su
Hóa chất ngành cao su
Hóa chất ngành cao su
Hóa chất ngành cao su